top of page
Doctor's Desk

רופא מומחה ברפואה תעסוקתית ומוסמך משרד הבריאות לייעוץ וטיפול רפואי בקנאביס. 

הראייה הטיפולית שלי הינה אינטגרטיבית ומתייחסת, מעבר לסימפטום הבריאותי, גם לאורחות החיים, תזונה, תעסוקה והיבטים רגשיים.

לכל מטופל מותאמת תוכנית טיפול אישית תוך ניטור ומעקב אחר הטיפול על-מנת לשפר את הבריאות ולהגיע לאיכות חיים מיטבית.

שירותי רפואה תעסוקתית הניתנים במרפאה :

  • בדיקה להערכת כושר עבודה

  • חוות דעת משפטית לקביעת כושר עבודה - כנגד חברות ביטוח/ ביטוח לאומי ומעסיקים

  • חוות דעת משפטית לקביעת קשר סיבתי - בין עיסוקו של העובד, חשיפותיו התעסוקתיות ומחלותיו​

bottom of page