top of page
Working desk setup

שירותי רפואה תעסוקתית הניתנים במרפאה :

  • בדיקת להערכת כושר עבודה

  • חוות דעת משפטית לקביעת כושר עבודה - כנגד חברות ביטוח/ ביטוח לאומי ומעסיקים

  • חוות דעת משפטית לקביעת קשר סיבתי - בין עיסוקו של העובד, חשיפותיו התעסוקתיות ומחלותיו

  • ייעוץ לתעשייה - מתן ייעוץ לבתי עסק ותעשייה

bottom of page